Національний авіаційний університет

Наукові керівники

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій

Білецький Анатолій Якович

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри радіоелектроніки Інституту електроніки та систем управління НАУ

Алгебраїчні основи теорії завадостійкого кодування та криптографічного захисту інформації.

Білокопитов Юрій Васильович

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри хімії і хімічних технологій Інституту міського господарства НАУ

Каталітичні технології синтезу органічних сполук.

Єременко Володимир Станіславович

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційно-вимірювальних систем Інституту інформаційно-діагностичних систем НАУ

Методи та системи неруйнівного контролю і діагностики. Основи теорії точності інформаційно-вимірювальних систем.

Новітні інформаційні технології в вимірювальній техніці.

Корченко Олександр Григорович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Інституту інформаційно-діагностичних систем НАУ

Сучасні математичні моделі, методи та системи безпеки інформаційних технологій.

Конахович Георгій Филимонович

Доктор технічних наук, професор, декан факультету телекомунікацій та захисту інформації, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Інституту інформаційно-діагностичних систем НАУ

Математичні методи у інформаційно-комунікаційних технологіях. Методологія наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних систем.

Кучер Олексій Григорович

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі авіації, професор кафедри авіаційних двигунів Аерокосмічного інституту НАУ

Універсальна інтегрована система комп’ютерної математики МАТЛАБ 6 і її виконання в інженерних та наукових розрахунках. Методи і системи управління експлуатації авіаційних двигунів і повітряних суден.

Литвиненко Олександр Євгенійович

Доктор технічних наук, професор, декан факультету компютерних систем управління, завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Інституту комп’ютерних технологій НАУ

Комп’ютерні технології інтелектуальної обробки текстової інформації.

Сидоров Микола Олександрович

Доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Інституту комп’ютерних технологій НАУ

Економіка інженерії програмного забезпечення. Вибіркові розділи інженерії програмного забезпечення.

Синєглазов Віктор Михайлович

Доктор технічних наук, професор, академік міжнародної академії навігації і управління Нью-йоркської академії наук, завідувач кафедри авіаційних компютерно-інтегрованих комплексів, директор Інституту електроніки та систем управління НАУ

Ідентифікація технологічних об’єктів.

Стельмах Олександр Устимович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри технологій аеропортів Аерокосмічного інституту НАУ

Нанотриботехнологія.

Харченко Володимир Петрович

Доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри аеронавігаційних систем НАУ, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

 

Ситуаційний аналіз та керування, Аерокосмічна інформатика

Юдін Олександр Костянтинович

Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Академії зв’язку України, директор Інституту новітніх технологій, завідувач кафедри компютеризованих систем захисту інформації НАУ

Методи та теорія канального завадостійкого кодування сучасних інформаційно-комунікаційних систем та мереж

Яновський Фелікс Йосипович

Доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри радіоелектроніки Інституту електроніки та систем управління НАУ

Поляризаційна структура радіолокаційних сигналів.

 

Національна академія наук України

Наукові керівники

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій

Винарська Олена Іванівна

Доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України

Гігієнічне нормування факторів довкілля; Гігієна атмосферного повітря, води та водопостачання; Санітарна охорона грунту та очищення населених місць.

Гудков Дмитро Ігорович

Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту гідробіології НАН України

Радіаційна біологія і радіоекологія

Девін Леонід Миколайович

Доктор технічних наук, професор, завідувач лабораторії Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Автоматизація досліджень в системах обробки матеріалів.

Забарний Георгій Миколайович

Доктор технічних наук, стариший науковий співробітник, завідувач відділом відновлюваних органічних енергоносіїв Інституту відновлюваної енергетики НАНУ, заступник завідувача кафедрою відновлюваних джерел енергії НТУУ «КПІ»

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

Казимир Володимир Вікторович

Доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, керівник відділення Інституту проблем математичних машин і систем АН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Інформаційні технології та автоматизація процесів керування.

Карпінос Борис Сергійович

Доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, лауреат премії ім. О.М.Динника Національної академії наук України, член редколегії журналу «Вісник двигунобудування».

Фізичні основи деформування та руйнування авіаційних матеріалів; Довговічність та ресурс авіаційних матеріалів і елементів конструкцій; Розв’язок сучасних задач міцності та надійності авіаційної та космічної техніки.

Кондрашов Віктор Іванович

Доктор технічних наук, професор, віце-президент, академік Аерокосмічної Академії України, головний конструктор радіотехнічних систем навігації й посадки літальних апаратів, лауреат Державної премії України.

Автоматизація навігаційно-посадкових операцій для легкомоторної авіації.

Литвинов Віталій Васильович

Доктор технічних наук, професор, завідувач відділу Інституту проблем математичних машин і систем АН України, лауреат Державної премії СРСР в області науки і техніки, лауреат Державної премії України в області науки і техніки.

Системи моделювання та комп’ютерна інженерія.

Новіков Микола Васильович

Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки.

Автоматизація досліджень в системах обробки матеріалів.

Опанасенко Володимир Миколайович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Інституту кібернетики

ім. В.М.Глушкова НАН України

Реконфігуровні обчислювальні системи.

Тімченко Володимир Михайлович

Доктор географічних наук, член-кореспондент Української Екологічної Академії наук, член Національного Комітету України з Міжнародної гідрологічної програми та Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої метеорологічної організації, нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради України.

Екологічна гідрологія.

Тихонов Євген Олександрович

Доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, лауреат Державної премії в галузі науки та техніки УРСР та України

Фізична електроніка. Методи вимірювання характеристик лазерного випромінювання.

Чеботарьов Анатолій Миколайович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Інституту кібернетики

ім. В.М.Глушкова НАН України

Доказове проектування алгоритмів функціонування реактивних систем.

Чумак Анатолій Андрійович

Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини»

Популяційне здоров’я населення як показник екологічної безпеки довкілля