НАУ. Конференція
Вівторок, 08 грудня 2009, 04:18

02.12.2009-04.12.2009р. в Національному авіаційному університеті, проходила  науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології» на базі Інституту новітніх технологій.

Голова оргкомітету – д.т.н. Олександр Юдін.

Робота конференції велася у 5 секціях, у кожній з яких були визначені найкращі доповіді, які  відзначені грамотами 1, 2 та 3 ступеня.

З вітальним словом виступив директор Інституту новітніх технологій, доктор технічних наук, член-кореспондент Академії Зв'язку України Юдін Олександр Костянтинович.

02.12.2009 р. о 15.00, ауд.5.601 відбулось засідання секції «Енергетика. Екологія». Голова секції – д.х.н. Юрій Білокопитов. Секретарі – Тетяна Білик, Ольга Штика.

На засіданні секції були заслухані доповіді студентів Ольги Косинчук, Єлізавети Демченко, Олени Вознюк, Олексія Драча, Анастасії Авдєєвої, Наталі Іванової, Ольги Штики, Юлії Янко, Катерини Арбузової, Ірини Джоболди та ін.

Наукові керівники – д.х.н. Юрій Білокопитов, д.т.н. Георгій Забарний, к.б.н. Тетяна Білик, д.геогр.н. Володимир Тімченко, д.мед.н. Анатолій Чумак, д.т.н. Анатолій Бєлятинський, д.мед.н. Олена Винарська, д.мистецтвознавства Ірина Кузнєцова та ін.

На засіданні секції всебічно розглядалися теоретичні та практичні питання альтернативної енергетики, екологічного стану водойм та грунтів України та ін.

03.12.2009 о 15.00, ауд. 11.117.відбулося засідання секція «Інформаційна безпека». Голова секції – д.т.н. Олександр Юдін, секретар – Наталя Гулак.

На засіданні секції були заслухані доповіді студентів та молодих вчених, а саме, аспірантів Андрія Супрунова, Сергія Кривши, Костянтина Вадясова, Анни Чунарьової, студентів Ксенії Курінь, Василія Коцюби, Артема Тихонова, Сергія Радиховського, Дмитра Федорова, Павла Ткаченка, Віталія Бабича, Дениса Стеценка, Сергія Чалайдюка та ін.

Наукові керівники – д.т.н. Олександр Юдін, к.т.н. Максим Луцький, д.т.н. Володимир Бараннік, д.т.н. Олександр Корченко, д.т.н. Анатолій Білецький, д.т.н. Георгій Конахович, к.т.н. Євгенія Паціра, к.т.н. Володимир Щербина, та ін.

Сучасне суспільство все ширше впроваджує інтегровані інформаційно-комунікаційні системи та мережі   Це підвищує ефективність діяльності всього суспільства за рахунок використання більш оперативної й повної інформації, а також відкриває нові можливості для взаємодії за допомогою загальнодоступних глобальних інформаційних мереж.

Основна функція інформаційно-комунікаційних систем та мереж полягає в організації оперативного та надійного обміну інформацією між абонентами, а також у скороченні економічних, технічних тощо витрат  на передачу даних. Тут  виникають ризики стосовно взаємодії з відкритим і неконтрольованим зовнішнім інформаційним середовищем. Нагальної проблемою є ступінь захищеності інформаційно-комунікаційних систем та мереж від випадкового або навмисного втручання в нормальний процес її функціонування, а також від спроб розкрадання, зміни або руйнування її ресурсів.

Доповідачі ґрунтовно підготувалися до конференції, обравши для обговорення важливі науково-практичні проблеми в сфері інформаційної безпеки.

 

03.12.2009 р. о 15.00, ауд.1.001 відбулось засідання секції «Інформаційні технології. Аеронавігаційні системи і комплекси». Голова секції –д.т.н. Юрій Куц. Секретар – Галина Рижкова.

На засіданні секції були заслухані доповіді студентів Юлії Хом’як, Євгенія Реуцького, Тетяни Фіалкіної, Ігора Омельчука, Юрія Чирки, Антона Переїденко, Світлани Шенгур, Тамари Пирог та ін.

Наукові керівники – д.т.н. Юрій Куц, д.т.н. Леонід Щербак, д.т.н. Віктор Кондрашов, д.т.н. Ігор Прокопенко, к.т.н. Володимир Єременко, д.т.н. Володимир Квасніков, д.т.н. Василь Казак.

Всі виступи на засіданні секції містили результати авторських досліджень в сфері створення метрологічного забезпечення вимірювальних пристроїв, проектування радіолокаційних систем, інформаційних технологій інтелектуальної підтримки прийняття рішень тощо. Природно, що кожна доповідь була вислухана з великим інтересом і супроводжувалась жвавим обговоренням.

 

 

04.12.2009 р. о 15.00, ауд.6.202 відбулось засідання секції «Інформаційні технології». Голова секції – д.т.н. Олександр Литвиненко. Секретарі – Олена Нечипорук, Ганна Краліна.

На засіданні секції були заслухані доповіді студентів Євгена Сороки, Олександра Лісового, Дмитра Апонасенка, Євгенії Гончарової, Вікторії Вовненко, Максима Чайки, Олександра Лезвінського, Антона Андрущенка, Сергія Старового, Ігоря Маліна та ін.

Наукові керівники – д.т.н. Олександр Литвиненко, д.т.н. Володимир Опанасенко, д.т.н. Юрій Мінаєв, д.т.н. Володимир Гамаюн, д.т.н. Микола Сидоров, к.т.н. Олександр Труш та ін.

На засіданні секції всебічно розглядалися теоретичні та практичні питання програмного забезпечення, застосування інтелектуальних методів і технологій, дослідження сучасних методів представлення чисел в ЕОМ тощо.

 

 

04.12.2009 р. о 15.00, ауд.1.002 відбулось засідання секції «Фізика та інженерні науки». Голова секції – к.т.н., проф. НАУ Василь Лабунець. Секретарь – Олег Супрунович.

На засіданні секції були заслухані доповіді аспірантів Ірини Бородій, Олександра Подворного, Алли Брусник, студентів Валерія Давиденко, Володимира Давиденка, Андрія Данілова, Олександра Городиського, Руслана Хаснова, В’ячеслава Радченко, Яни Петрук, Дмитра Карана та ін.

Наукові керівники – д.т.н. Василій Лабунець, д.ф-м.н. Віктор Куліш, д.ф-м.н. Євген Тихонов, д.т.н. Микола Кіндрачук, д.т.н. Володимир Касьянов, д.т.н. Геннадій Зайончковський, д.т.н. Олексій Кучер та ін.

У заслуханих доповідях були представлені результати досліджень в сферах лазерних технологій, діагностики сучасними методами неруйнівного контролю, досліджень змін технічного стану авіаційних конструкцій.