Історія створення

Становленню та розвитку викладання англійською в Національному авіаційному університеті сприяв багаторічний досвід навчання іноземних студентів, адже ще за радянських часів університет (тоді  Київський інститут інженерів цивільної авіації  КІІЦА) зарекомендував себе як провідний навчальний заклад світового рівня в авіаційній галузі.   Показовим є те, що у 80-х рр. минулого століття в НАУ щорічно навчалися близько 2000 студентів з 83 країн світу. У колишньому СРСР за співвідношенням іноземних та вітчизняних студентів наш університет поступався лише Московському університету дружби народів ім. Патриса Лумумби та Московському державному університету. Наслідком цього стали тісні зв’язки з міжнародними інституціями авіаційної галузі, зокрема Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO), Євроконтроль, Європейський центр по управлінню повітряним рухом та провідними авіаційними університетами різних країн світу. 

Особливого розвитку в останні роки набула співпраця з ІСАО. Розвиткові цього стратегічно важливого напряму міжнародної співпраці сприяли активні зусилля передусім ректора НАУ (на той час проректора) професора М.С. Кулика, а також професора В.П. Бабака, що був тоді ректором університету, професорів Г.А. Суслової та В.О. Касьянова. Завдяки їх зусиллям у НАУ було створено Інститут ІСАО, що займається як навчальною, так і науково-технічною діяльністю в галузі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу для цивільної авіації. Враховуючи досягнення НАУ в галузі авіаційної науки та освіти, керівництво ICAO разом із НАУ створило при Інституті ICAO два Європейські регіональні навчальні центри: авіаційної безпеки і підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден. Активна та плідна співпраця Національного авіаційного університету з ICAO зумовила нагальну потребу викладання авіаційних дисциплін англійською та стимулювала запровадження системи англомовної освіти.

Англомовний проект було започатковано в НАУ у 1999 р. Великий внесок у розвиток англомовної освіти в НАУ зробили ректор, професор М.С. Кулик та професори Г.А. Суслова, О.М. Акмалдінова, Ю.В. Верюжський, В.О. Касьянов, А.А. Тунік та ін.

За час функціонування системи англомовної освіти в університеті простежується тенденція збільшення кількості студентів, які навчаються англійською. Так, У  2009 – 2010 н. р. англійською мовою навчалось 1407 студентів, серед яких 54 іноземці. Це є цілком природним, адже вільне володіння англійською значно збільшує можливості фахівця на вітчизняному та світовому ринках праці. Випускники англомовних бакалаврських та магістерських програм нашого університету відчули це на собі, адже іноземна мова у поєднанні з якісною фаховою підготовкою – це запорука життєвого успіху в будь-якій країні світу – в Україні та Росії, Китаї та Франції, США та Великій Британії.

             Студенти, що навчаються англійською мовою, приймають активну  участь в конференціях та олімпіадах.

 

 

Значна увага приділяється проведенню семінарів та круглих столів спільно з представниками іноземних представництв.

 

 

 

 

 

 

Переваги отримання освіти англійською мовою

Англійська мова є:

- офіційною мовою більшості міжнародних організацій, в тому числі і Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО);

- мовою в радіоповідомленнях служби управління повітряним рухом (УПР);

- мовою технічної документації для більшості іноземних повітряних суден;

- мовою комп'ютерних наук, бізнесу, спорту, політики та туризму.

Навчання англійською мовою дає можливість:

- вільно оволодіти англійською мовою спеціальної термінології;

- знайти престижну і високооплачувану роботу;

- отримати разом з дипломом університету його американський еквівалент і спеціальний сертифікат після закінчення університету,

- отримати роботу з випробувальним терміном в освітніх установах різних країн світу;

- взяти участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах, конференціях, семінарах;

- спілкуватися і співпрацювати з вченими з різних країн світу,

- працювати у міжнародних авіаційних організаціях;

- приймати участь в розробці міжнародних стандартів, інструкцій та іншої документації;

- продовжити навчання чи знайти роботу в будь-якій країні світу.

ДИПЛОМ НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ - ЗАПОРУКА ВАШОГО УСПІХУ.