Актуальність англомовної освіти

Складні та суперечливі процеси, які визначають обличчя сучасного світу, найчастіше називають словом глобалізація. Термін походить від латинського “globe”, куля, - тобто, земна куля постає як символ єдності людства – культурної, ціннісної, технологічної. Зараз активно створюється єдиний інформаційний простір, в якому ми вже фактично живемо, і будуть жити наші нащадки в майбутньому. І один з головних факторів, що скріплює, конституює цей простір – це мова, а ще точніше – англійська мова.

Існує стереотип, що англійську мову  можна швидко та якісно вивчити – достатньо відвідати якісь найновіші та дуже дорогі інтенсивні курси. Як свідчать сучасні психолого-дидактичні дослідження – це міф. Опанувати мову можна лише постійно перебуваючи у мовному середовищі, наприклад, навчаючись англійською мовою. В цьому відношенні навчальні програми є оптимальним поєднанням вітчизняних освітніх традицій та найновіших західних методик, якості освітнього продукту та фінансових затрат на його отримання. Слід відзначити, що опанування навчальних курсів англійською мовою веде в умовах глобалізації до отримання найвищої фахової кваліфікації.  Тим більше, сучасні дослідники пишуть про феномен глобалізації – тобто, для того, щоб мати американський чи західноєвропейський рівень доходів, не обов’язково жити в цих країнах. Сучасні інформаційні технології дозволяють працювати на провідні світові компанії, знаходячись в будь-якій точці земної кулі. Тобто, завдяки мережі Інтернет, не виходячи з власної квартири можна “ходити на роботу” в нью-йоркській чи лондонський офіс.

Зазначимо також, що розвиткові англомовного навчання в галузі авіації сприяє використання сучасних літаків, що виробляються такими компаніями як Boeing та Airbus для авіаперевезень, що здійснюються українськими авіакомпаніями. Оскільки вся технічна документація для цих літаків надрукована англійською мовою та стажування українських спеціалістів авіаційної галузі теж здійснюється англійською мовою, то її поглиблене вивчення становить нагальну необхідність. З іншого боку, успіх українського літакобудування на авіасалоні Ле Бурже (Франція, 2007 р.) зробило актуальним вихід цих літаків на міжнародні авіалінії та високопрофесійну популяризацію здобутків вітчизняного авіабудування. Звичайно, це вимагає підготовки спеціалістів з поглибленим знанням англійської мови, які здатні до її вільного використання як у професійній, так і в між особистісній площині.

Інтеграція в європейський освітній простір стала в останні роки головним пріоритетом вітчизняної університетської системи. Загальновизнаний досвід в сфері міжнародних зв’язків зробив НАУ провідним університетом країни по імплементації вимог та стандартів Болонської системи, мета якої створення єдиного європейського освітнього простору. З 2005 року в університеті запроваджено кредитно-модульну систему побудови навчальних дисциплін, яка структурно повністю відповідає європейським аналогам. Оскільки високий рівень академічної мобільності (можливість стажування або продовження навчання в будь-якому закордонному університеті) є характерною рисою системи європейської університетської освіти, англомовне навчання стає своєрідним стартовим майданчиком для подібних обмінів. Відповідно, студенти та викладачі англомовних груп – головні претенденти на участь в цих важливих та перспективних програмах.

Орієнтація на найпередовіші науково-технічні здобутки та сучасні освітні технології – характерний принцип побудови навчального процесу в НАУ, який став органічною частиною нашої університетської традиції.  Мова завжди слугує задля чогось – в нашому випадку, задля інтенсифікації науково-технічного співробітництва та діалогу з іноземними колегами, задля своєчасного доступу до їх найновіших розробок, задля можливості стажування в провідних університетах світу. Можна впевнено стверджувати, що НАУ по цим показникам  – один з провідних університетів на пострадянському просторі. Наші викладачі та студенти активно співробітничають з університетами Голландії та Франції, Південної Кореї та Китаю, США та Росії, Великої Британії та Швеції. Десятки студентів щорічно проходять стажування за кордоном та приймають участь в міжнародних конференціях, семінарах та симпозіумах.

За останні роки  простежується тенденція до збільшення студентів, які навчаються англійською мовою. Це є цілком природним, адже вільне володіння англійською мовою значно збільшує попит на фахівця як на вітчизняному, так і на світовому ринках праці. Випускники англомовних бакалаврських та магістерських програм нашого університету відчули це на собі – адже іноземна мова у поєднанні з якісною фаховою підготовкою – це запорука життєвого успіху будь де – в Україні та Росії, Китаї та Франції, США та Великій Британії.