Характеристики спеціальностей

Студенти, які навчаються англійською мовою. Короткі характеристики спеціальностей, за якими здійснюється викладання англійською мовою

 

В національному авіаційному університеті англійською мовою навчаються більше тисячі студентів, серед яких біля п’ятдесяти іноземців з далекого зарубіжжя, а саме з Італії, Індії, Ірану, Китаю, Туреччини, Нігерії, Гамбії, Судану, Угорщини, Лівану, Малайзії, Литви.

Навчання англійською мовою в Національному авіаційному університеті проводиться починаючи з 1999 року і на сьогодні здійснюється за наступними напрямами: 

 

Галузь знань – 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Аерокосмічний інститут, факультет літальних апаратів

Напрям: 6.070101 «Авіаційний наземний транспорт» 

за фахом: інженер-механік з технічної експлуатації та ремонту наземного транспорту, засобів механізації і автоматизації аеропортів, збереження, транспортування, заправки та контролю якості паливно-мастильних матеріалів (до 2006 року – напрям: 1001 «Авіація і космонавтика» спеціальність 8.100103 Технологія та технологічне обладнання аеропортів (Аерокосмічний інститут, факультет літальних апаратів).

Аналіз процесів у транспортних системах аеропортів, планування взаємодії різних видів транспорту, раціональне використання рухомого складу, оцінка продуктивності транспортних засобів і собівартості перевезень, ефективності використання енергоресурсів, організація забезпечення пально-мастильними матеріалами авіапідприємств.

 

Напрям: 6.070103 «Обслуговування повітряних суден»

 за фахом інженер-механік з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден та авіадвигунів,( до 2006 року напрям: 1001 «Авіація і космонавтика» спеціальність 8.100106 Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів)

Сучасні технології виробництва, технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів; збереження та відновлення льотної придатності авіаційної техніки; сучасні методи діагностики авіаційної техніки; аналіз польотної інформації повітряних суден; організація та проведення процедур сертифікації авіаційної техніки

 

Галузь знань – 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування»

Аерокосмічний інститут,   механіко-енергетичний факультет

Напрям: 6.050604 «Енергомашинобудування»

за фахом: інженер-механік з експлуатації обслуговування, ремонту проектування, виробництва та випробовування газотурбінних установок і компресорних станцій (до 2006 року – напрям: 0905 «Енергетика», спеціальність 8.090522 Газотурбінні установки і компресорні станції)

Сучасні технології проектування, будівництва, експлуатації, діагностування та ремонту енергетичних комплексів, газотурбінних установок, газоперекачувальних агрегатів, компресорних станцій, очищувальних та теплообмінних пристроїв, систем технологічного обладнання  у газотранспортних системах.

 

Галузь знань – 0401  «Природничі науки»

Інститут екологічної безпеки

Напрям: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»  (до 2006 року – 7.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища)

Забезпечення екологічної та техногенної безпеки, охорона навколишнього середовища на виробництві та прилеглих територіях, в населених пунктах та надзвичайних ситуаціях, інспекція стану навколишнього середовища, проведення екологічної експертизи планів господарського розвитку, технологічних процесів і устаткування; організація заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виробничого та природного характеру.

 

Галузь знань – 0514  «Біотехнологія»

Інститут екологічної безпеки

Напрям: 6.051401 “Біотехнологія”  (до 2006 року - 7.092902 Біотехнологія біологічно-активних речовин)

Сучасна біотехнологія дозволяє забезпечити людство продуктами харчування, ліками, засобами подолання шкідливих наслідків трансформації навколишнього середовища та боротьби зі шкідниками тварин і рослин. Біотехнологічні процеси є базою для одержання альтернативних джерел енергії. Фахівців вищої кваліфікації, здатних вирішувати вказані проблеми, готують саме за цією спеціальністю.

 

Галузь знань – 0502  «Автоматика та управління»

Інститут аерокосмічних систем управління

Напрям:6.050201 „Системна інженерія”

за фахом інженер з керування й обслуговування систем (кваліфікація бакалавра з системної інженерії) (до 2006 року – напрям: 0914 «Комп’ютерні системи, автоматика і управління» спеціальність 8.091401 Системи управління і автоматики (Інститут електроніки та систем управління, факультет аерокосмічних систем управління).

Впровадження сучасних інформаційних технологій та науково обґрунтованих  методологій для комп’ютеризованого управління складними технологічними процесами, рухомими об’єктами,   системного управління організаціями та науково-технічною експертизою якості кібернетичних систем у авіації, космонавтиці і морському транспорті.

 

Напрям: 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

за фахом інженер з комп’ютерних систем (автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) (до 2006 року – напрям: 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальність 8.092502 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва  (Інститут електроніки та систем управління, факультет аерокосмічних систем управління)

Сучасні системи автоматизованого проектування у комп’ютерних мережах, комп’ютерна графіка і комп’ютерні технології, управління комп’ютерно-інтегрованими виробництвами з підвищеним ступенем автоматизації, розробка, дослідження та випробування складних комп’ютерно-інтегрованих пілотажно-навігаційних комплексів.

 

Галузь знань – 0508 Електроніка

Інститут аерокосмічних систем управління

Напрям 6.050801Мікро- та наноелектроніка

за фахом (кваліфікація бакалавра в галузі електроніки та телекомунікацій).

Новий напрямок освіти – нанотехнології в електроніці, фахівці володіють широким спектром знань з розробки та впровадження сучасних нанотехнологій в електроніці, алгоритмічного, програмного та технічного забезпечення функціонування комп‘ютеризованих наноелектронних комплексів, в тому числі біомедичної електроніки.

 

Напрям 6.050802Електронні пристрої та системи

за фахом (кваліфікація бакалавра в галузі електроніки та телекомунікацій).

Комп‘ютеризовані системи обробки та відображення інформації, фахівці володіють широким спектром знань з розробки та впровадження алгоритмічного, програмного та технічного забезпечення сучасних комп‘ютеризованих систем обробки та відображення інформації, комп‘ютеризованих адаптивних алгоритмів та систем розпізнавання тривимірних зображень та мовних сигналів, розробки та експлуатації цифрових електронних пристроїв та систем для прийняття рішень на основі статистичного аналізу даних.

 

Галузь знань 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв‘язок

Інститут аеронавігації

Напрям: 6.050901 “Радіотехніка”

за фахом, залежно від спеціалізації, інженер-електронік або інженер засобів радіо і телебачення.

Спеціальності за класифікацією до 2006 р.: 8.090702 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси. Фах: інженер-електронік. Сучасні технології виробництва, технічного обслуговування та ремонту радіолокаційних і радіонавігаційних систем аеропортів, систем зв‘язку аеропортів, доглядових і охоронних систем. 8.090702.02 “Радіолокаційні та радіонавігаційні системи аеропортів”, 8.090702.03 “Системи зв‘язку аеропортів”, 8.090702.03 “Доглядові та охоронні системи”, 8.090703 “Апаратура радіозв‘язку, радіомовлення та телебачення”. Фах: інженер засобів радіо та телебачення.8.090703.01 Транспортні системи радіозв‘язку. Сучасні технології виробництва, технічного обслуговування та ремонту транспортних телекомунікаційних систем різноманітного призначення.

 

Галузь знань ‑ 0511  "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

Інститут аеронавігації

Напрям: 6.051103 “Авіоніка”

за фахом: в класифікаторі професій назви даного напряму підготовки ще немає.

 До 2006 року напрям : 1001 “Авіація та космонавтика”, спеціальність 6.100100 “Обладнання повітряних суден”, кваліфікація – бакалавр з авіоніки.

 

Галузь знань – 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Інститут аеронавігації

Напрям: 6.070102 «Аеронавігація»

 за фахом: інженер з обслуговування повітряного руху

Підготовка авіадиспетчерів, які виконують моніторинг повітряного простору для забезпечення безпечного повітряного руху та попередження потенційно-конфліктних ситуацій, радіозв’язок з екіпажами повітряних кораблів, координацію з іншими авіадиспетчерами відповідно до Стандартів та Рекомендованої практики ICAO, EUROCONTROL та вітчизняних  стандартів.

 

Напрям: 6.070102 «Аеронавігація»

за фахом: інженер з систем аеронавігаційного обслуговування (спеціальність 7/8.100118 Системи аеронавігаційного обслуговування)

Аеронавігаційні засоби та системи (планування повітряного руху, розробка, проектування та експлуатація аеронавігаційних систем та  комплексів);   радіоелектронні   системи   літальних   апаратів (проектування, виробництво, обслуговування  та ремонт); безпека авіації (фахівці, які поєднують знання та уміння з безпеки польотів (flight safety)  та авіаційної безпеки (aviation security), включаючи недопущення актів несанкціонованого втручання в діяльність авіації).

 

Галузь знань – 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Факультет комп’ютерних систем

Напрям: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

 за фахом: фахівець з комп’ютерної інженерії ( до 2006 року – напрям: 0915 «Компютерна інженерія», спеціальність 8.091501 Комп’ютерні системи та мережі). 

Проектування і експлуатація комп’ютерних систем і мереж; розробка і підтримка сучасних інформаційних технологій в корпоративних і глобальних мережних системах; адміністрування комп’ютерних мереж і корпоративних баз даних; розробка і адміністрування сайтів (HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGI, Perl, XML, MySQL), а також мереж Extranet та Intranet.

 

Факультет комп’ютерних наук

         Напрям: 6.050103 «Програмна інженерія» 

за фахом: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення ( до 2006 року – напрям: 0804 «Компютерні науки», спеціальність 8.080403 Програмне забезпечення автоматизованих систем).

Розробка та супровід програмного забезпечення; програмування з застосуванням сучасних мов та їх інструментів;  адміністрування операційних систем і системне програмування; автоматизоване проектування і моделювання; інженерія програмного забезпечення (об’єктно-орієнтований аналіз, проектування, тестування і верифікація програмного забезпечення, супровід і адміністрування прикладного і системного програмного забезпечення).  

 

Галузь знань – 0601 «Будівництво і архітектура»:

Інститут аеропортів

Напрям: 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво»

 за фахом: інженер-будівельник  з проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції об’єктів аеропортів, та об’єктів промислового та цивільного будівництва (до 2006 року – напрям: 0921 «Будівництво», спеціальність 8.092101  Промислове та цивільне будівництво ).

Найновіші комп’ютерні технології проектування, будівництва та технічної експлуатації будівельних об’єктів промислового та цивільного призначення із дотриманням вітчизняних та зарубіжних стандартів, інженерних мереж доріг та аеропортів.

 

Напрям: 6.060101 «Автомобільні дороги та аеродроми»

 за фахом: інженер-будівельник  з проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції дорожніх та аеродромних об’єктів, та об’єктів транспортного будівництва (до 2006 року – напрям: 0921 «Будівництво», спеціальність 8.092105 Автомобільні дороги та аеродроми ).

Автоматизовані технології проектування автомобільних доріг на основі сучасних програмних систем, проектування аеродромів і прилеглих інженерних споруд і комунікацій, будівництво та експлуатація доріг, аеродромів, мереж і комплексів міського господарства.

 

Галузь знань - 0701  «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Інститут економіки та менеджменту

Напрям: 6.070101 «Авіаційні транспортні технології»

за фахом: бакалавр з транспортних технологій  (до 2006 року напрям: 1004 «Транспортні технології» спеціальність 8.100403 Організація перевезень та управління на транспорті (Інститут економіки та менеджменту, факультет менеджменту та логістики):

Управління процесами перевезення пасажирів, вантажів та пошти в аеропортах, авіаційних компаніях, туристичних агентствах та хендлінгових компаніях. Специфіка діяльності в сфері транспортних технологій, взаємодії різних видів транспорту, логістики, експлуатації аеропортів, управління наданням послуг транспортними підрозділами, автоматизованих систем бронювання та продажу авіаційних білетів, управління авіаційними організаціями, тарифів на авіаційному транспорті та ін.