Напрямки діяльності

Основними напрямками діяльності навчально-методичного відділу ІНТ є:

1.      Підвищення якості підготовки фахівців англійською мовою;

2.      Активізація доуніверситетської профорієнтаційної діяльності в університеті щодо англомовної освіти;

3.      Укріплення принципу єдиноначальності в навчальних структурних підрозділах, інститутах, деканатах, кафедрах;

4.      Впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес;

5.      Розробка та впровадження сучасних освітніх програм та науково-прикладного забезпечення навчального процесу та процесів системи управління ВНЗ згідно міжнародних вимог та стандартів.