6.040106

Галузь знань – 0401 «Природничі науки»

Інститут екологічної безпеки

Напрям: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (до 2006 року – 7.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища)

Забезпечення екологічної та техногенної безпеки, охорона навколишнього середовища на виробництві та прилеглих територіях, в населених пунктах та надзвичайних ситуаціях, інспекція стану навколишнього середовища, проведення екологічної експертизи планів господарського розвитку, технологічних процесів і устаткування; організація заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виробничого та природного характеру.

 

Програма напрямку 6.040106: Завантажити