6.050103

Галузь знань – 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Факультет комп’ютерних наук

Напрям: 6.050103 «Програмна інженерія»

за фахом: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення ( до 2006 року – напрям: 0804 «Компютерні науки», спеціальність 8.080403 Програмне забезпечення автоматизованих систем).

Розробка та супровід програмного забезпечення; програмування з застосуванням сучасних мов та їх інструментів; адміністрування операційних систем і системне програмування; автоматизоване проектування і моделювання; інженерія програмного забезпечення (об’єктно-орієнтований аналіз, проектування, тестування і верифікація програмного забезпечення, супровід і адміністрування прикладного і системного програмного забезпечення).

 

Програма напрямку 6.050103: Завантажити