6.050202

Галузь знань – 0502 «Автоматика та управління»

Інститут аерокосмічних систем управління

Напрям: 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

за фахом: інженер з комп’ютерних систем (автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) (до 2006 року – напрям: 0925 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальність 8.092502 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (Інститут електроніки та систем управління, факультет аерокосмічних систем управління)

Сучасні системи автоматизованого проектування у комп’ютерних мережах, комп’ютерна графіка і комп’ютерні технології, управління комп’ютерно-інтегрованими виробництвами з підвищеним ступенем автоматизації, розробка, дослідження та випробування складних комп’ютерно-інтегрованих пілотажно-навігаційних комплексів.

 

Програма напрямку 6.050202: Завантажити