6.050802

Галузь знань – 0508 Електроніка

Інститут аерокосмічних систем управління

Напрям 6.050802Електронні пристрої та системи

за фахом (кваліфікація бакалавра в галузі електроніки та телекомунікацій).

Комп‘ютеризовані системи обробки та відображення інформації, фахівці володіють широким спектром знань з розробки та впровадження алгоритмічного, програмного та технічного забезпечення сучасних комп‘ютеризованих систем обробки та відображення інформації, комп‘ютеризованих адаптивних алгоритмів та систем розпізнавання тривимірних зображень та мовних сигналів, розробки та експлуатації цифрових електронних пристроїв та систем для прийняття рішень на основі статистичного аналізу даних.

 

Програма напрямку 6.050802: Завантажити