6.070102

Галузь знань – 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Інститут аеронавігації

Напрям: 6.070102 «Аеронавігація»

за фахом: інженер з обслуговування повітряного руху

Підготовка авіадиспетчерів, які виконують моніторинг повітряного простору для забезпечення безпечного повітряного руху та попередження потенційно-конфліктних ситуацій, радіозв’язок з екіпажами повітряних кораблів, координацію з іншими авіадиспетчерами відповідно до Стандартів та Рекомендованої практики ICAO, EUROCONTROL та вітчизняних стандартів.

Напрям: 6.070102 «Аеронавігація»

за фахом: інженер з систем аеронавігаційного обслуговування (спеціальність 7/8.100118 Системи аеронавігаційного обслуговування)

Аеронавігаційні засоби та системи (планування повітряного руху, розробка, проектування та експлуатація аеронавігаційних систем та комплексів); радіоелектронні системи літальних апаратів (проектування, виробництво, обслуговування та ремонт); безпека авіації (фахівці, які поєднують знання та уміння з безпеки польотів (flight safety) та авіаційної безпеки (aviation security), включаючи недопущення актів несанкціонованого втручання в діяльність авіації).

 

Програма напрямку 6.070102: Завантажити