НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРИ ІНСТИТУТІ ІНСТИТУТ ГАЗУ НАН УКРАЇНИ

Інститут

Науково-навчальний центр

 

Інститут газу НАН України

 

 

Веб-сайт:

http://www.ingas.org.ua/

 

 

«Плазмові технології» при Інституті газу НАН України

 

Науковий напрямок діяльності

 

Дослідження і розробка нових технологічних процесів (напилення покриттів на вироби, модифікація поверхні конструктивних виробів, високотемпературна переробка низькосортних палив та шкідливих відходів та ін.) на основі використання низькотемпературної газорозрядної плазми вуглеводневих газів та інших газів.

 

Керівник науково-навчального центру

 

ЖОВТЯНСЬКИЙ Віктор Андрійович,

д.ф-м.н., с.н.с.

 

Список студентів ІНТ (2010 - 2011)

Якимович М.В.

Шнит О.Я.