НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРИ ІНСТИТУТІ ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ім. В.М. ГЛУШКОВА НАН УКРАЇНИ

Інститут

Науково-навчальний центр

 

Інститут кібернетики

ім. В.М. Глушкова НАН України

 

 

Веб-сайт:

http://www.icyb.kiev.ua

 

 

 

«Мікропроцесорна техніка»  при Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

 

Науковий напрямок діяльності

 

Реконфігуровні обчислювальні системи.

 

Керівник науково-навчального центру

 

ОПАНАСЕНКО Володимир Миколайович,

д.т.н., с.н.с.

 

Список студентів ІНТ (2003 - 2011)

Лісовий О.М.

Боборикін Д.Б.

Леоненко О.О.

Медведчук А.О.

Сич М.Ю.

Сорока Є.В.

Труш А.М.

Сіянко О.І.