Умови вступу до Інституту Новітніх Технологій

регламентуються Додатком 2 Положення про Інститут Новітніх Технологій

Національного Авіаційного Університету

________________________________________

Правила набору студентів ІНТ

Відбір студентів на навчання в Інституті виконується згідно їх власного бажання та за результатами співбесіди з науковим керівником проекту, а також при умові успішного навчання за основною освітньою програмою.

Наукові керівники та слухачі затверджуються Науково-методичною радою Інституту на основі рішень викладацького колективу випускової кафедри та згідно рішення Вченої ради науково-освітнього Інституту за основним напрямом освіти.

Студенти ІНТ залучаються до розв’язання актуальних наукових задач під керівництвом провідних науковців України – академіків, член-кореспондентів та професорів з числа  відомих вчених НАУ та НАН України.

До навчання в ІНТ запрошуються студенти 3-5 курсів Інститутів НАУ, які навчаються на “добре” та “відмінно” за основною спеціальністю в НАУ.

ВАЖЛИВО: Навчання в Інституті Новітніх Технологій не означає вилучення студентів із сфери контролю деканатів та випускових кафедр у всіх компонентах навчально-виховного процесу за основною освітньою програмою.

________________________________________

Інформація для вступу в Інститут Новітніх Технологій

Набір студентів в ІНТ проходить щорічно з 01.06 по 25.06 та 25.08 по 10.09.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДО ВСТУПУ В ІНТ:

  • заява встановленого зразка;
  • 2 фотокартки 3х4;
  • ксерокопія першої сторінки паспорта та сторінки з пропискою;
  • ксерокопія залікової книжки за всі семестри на момент вступу.

________________________________________

Додаткову інформацію можна отримати :

1-й корпус кімната 336

за телефоном: 406-75-39