Директор Інституту Новітніх Технологій

 

 

 

Кузнєцова Олена Яківна

Заступник директора Інституту

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної фізики Аерокосмічного інституту, член Ради хіммотологів Національного авіаційного університету.

Науковий напрям: фізичні властивості паливно-мастильних матеріалів та робочих рідин.

Контактний телефон: 406-70-52

 

 

Олешко Тетяна Анатоліївна

Заступник директора Інституту

Кандидат фіз.-мат наук, доцент кафедри вищої та обчислювальної математики.

Контактний телефон: 406-74-37; 497-70-26;

 

 

 

 

Марінченко Ганна Євгенівна

Начальник навчально-наукового відділу

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної фізики Аерокосмічного інституту.

Науковий напрям: фізика твердого тіла.

Контактний телефон: 406-75-39

 

 

 

 

 

 

Єлізаров Анатолій Борисович

Начальник відділу інформаційних технологій

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютеризованих систем захисту інформації.

Науковий напрям: автоматизовані системи управління, бази даних та знань, розподілені інформаційні мережі.