Винарська Олена Іванівна

______________________________

Доктор медичних наук., старший науковий співробітник,

завідувач лабораторії Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва

АМН України

Основні напрямки наукової діяльності:

1. Наукове обгрунтування гігієнічних нормативів факторів довкілля різної природи з урахуванням їх імунотоксичних (сенсибілізація та імуносупресія) ефектів.

2. Вивчення впливу факторів навколишнього середовища на формування імунного статусу населення.

3. Визначення заходів зниження екозалежної імуноопосередкованої патології.

4. Імунотоксична оцінка нових харчових композицій, природних засобів з антимутагенною активністю.

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій: Гігієнічне нормування факторів довкілля; Гігієна атмосферного повітря, води та водопостачання; Санітарна охорона грунту та очищення населених місць.

Завантажити Навчальна програма 1,2 сем.

Завантажити Навчальна програма 3,4 сем.

Завантажити Навчальна програма 5,6 сем.

Завантажити Навчальна програма 7 сем.