Девін Леонід Миколайович

______________________________

Доктор технічних наук, професор,

завідувач лабораторії Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

Автор більше 150 наукових праць, у т.ч. 4 монографії, 12 авторських свідоцтв і патентів, автор навчального посібника - Інструменти з надтвердих матеріалів. Під. ред. М.В. Новікова. - Київ: ИНМ НАНУ, 2001. - 528 с.

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій: Автоматизація досліджень в системах обробки матеріалів.