Карпінос Борис Сергійович

______________________________

Доктор технічних наук, професор,

провідний науковий співробітник Інституту проблем міцності

ім. Г.С.Писаренка НАН України,

член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки,

лауреат премії ім. О.М.Динника Національної академії наук України,

член редколегії журналу «Вісник двигунобудування».

 

Учений в галузі міцності та довговічності матеріалів та елементів конструкцій  при дії неусталених інтенсивних фізичних полів різної природи (механічних, теплових, дифузії, опромінюванні і т.д.).

Наукові дослідження в галузі міцності та довговічності матеріалів в екстремальних умовах. Автор понад 80 наукових праць, серед яких 3 монографії, державний стандарт, 6 авторських свідоцтв  та патентів.

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій: Фізичні основи деформування та руйнування авіаційних матеріалів; Довговічність та ресурс авіаційних матеріалів і елементів конструкцій; Розв’язок сучасних задач міцності та надійності авіаційної  та космічної техніки.