Опанасенко Володимир Миколайович

______________________________

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник,

провідний науковий співробітник відділу Інституту кібернетики

ім.. В.М.Глушкова НАН України

Наукові дослідження: теоретичні положення, нові методи архітектурно-структурної організації реконфігуровних пристроїв та комп’ютерних систем з реконфігуровною архітектурою.

Напрям діяльності: reconfigurable architecture computers, проблемно-орієнтовані архітектури, САПР ПЛІС.

Основні опубліковані праці:

Реконфигурируемые вычислительные системы. Киев: Просвіта, 2006р. 295с. (співавтор Палагин А.В.);

Reconfigurable computing technology. // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York., 2007, Vol. 43, N.5. – PP. 675686. (співавтор Palagin A.V.);

Построение реконфигурируемых устройств на базе ПЛИС // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. Харків, 2008. – №6 (33). – С. 257–260. (співавтор Палагин А.В.);

Реализация арифметических операций с комплексными числами на ПЛИС // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. Одеса, 2008. – №5 (77). – С. 24–30. (співавтори: (співавтор Лисовый А.Н., Сахарин В.Г.).

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій: Реконфігуровні обчислювальні системи.

Завантажити Навчальна програма 1-6 сем.