Тімченко Володимир Михайлович

______________________________

Доктор географічних наук,

член-кореспондент Української Екологічної Академії наук,

член Національного Комітету України з Міжнародної гідрологічної Програми та Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої метеорологічної організації,

нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради України.

Наукові дослідження: В 60-70-х роках створив методичну базу оцінки, розрахунку та прогнозів льодових явищ на річках Далекого Сходу. З початку 80-х років по сьогодні наукові інтереси пов’язані з дослідженням впливу гідрологічних процесів на функціонуванні екосистем континентальних водойм та водотоків.

Розроблені основні положення і методи екологічної гідрології, як самостійного напрямку загальної гідрології, визнані в Україні та за рубежем і знайшли практичне використання при оцінці екологічного стану, біопродуктивності, біорізноманіття та якості води багатьох водних об’єктів країни. Найсуттєвіші наукові досягнення стосуються розробки методології і методичної бази управління станом водних екосистем та якістю води.

Автор більше 210 наукових праць, у тому числі 17-ти монографій і брошур.Як провідний вчений в галузі екологічної гідрології, увійшов в склад правління Європейського Регіонального центру з Екогідрології, який опікується ЮНЕСКО.

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій: Екологічна гідрологія.

Завантажити Навчальну програму 1-7 сем.