Тихонов Євген Олександрович

______________________________

Доктор фізико-математичних наук, професор,

головний науковий співробітник Інституту фізики НАН України,

лауреат Державної премії в галузі науки та техніки УРСР та України

Наукові дослідження пов’язані з вивченням:

Першим на Україні відкрив явище генерації світла барвниками та створив гамму лазерних барвників (разом з ІОХ НАНУ) для практичних використань.

Першим в світі було створено лазери з розподіленим зворотним зв’язком на допованих барвниками хіральних рідких кристалах.

Досліджені та створені полімерні лазерні та голографічні оптичні елементи для лазерного та спектрального приладобудування;

Досліджено нове явище генерації світла в середовищах з багаторазовим розсіянням в умовах дифузійного транспорту фотонів та локалізації Андерсона.

Автор 230 наукових праць та 35 винаходів.

Основні опубліковані праці:

1. Нелинейные оптические явления в органических соединениях, Е.А. Тихонов, М.Т.Шпак , Наукова Думка, Киев, 1979, 383 с.

2. Неоднородное уширение полос поглощения и флуоресценции растворов полиметиновых красителей, М.В.Мелищук, Е.А.Тихонов, Известия АН СССР, физика, Т.39,№11,2280,1975

3. Суперфлуоресцентный лазер на растворах красителей с 2-фотонной пикосекундной оптической накачкой, В.Прохоренко, Е.А.Тихонов, М.Т.Шпак Кван. електр. т.8,№1, 299,1980

4. Оптические свойства некоторых модификаций интерферометра Саньяка В.И., Прохоренко, Е.А.Тихонов, Д.Я.Яцкив, Жур. тех. физ., т.61, №4, 72,1991

5. Holographic volume grating recorded on self-developing photopolymers: unseized advantages in optical engineering , E.A.Tikhonov, Application of Photonic technology, Photopnic North 2000, SPIE v.4087, p.767.

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій: Фізична електроніка; Методи вимірювання характеристик лазерного випромінювання.

Завантажити Навчальна програма 9 сем.