Новіков Микола Васильович

______________________________

Академік НАН України,

доктор технічних наук, професор,

Директор Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М. Бакуля НАН України.

Заслужений діяч науки і техніки України з 1991 року

 Підготував більш 30 докторів та кандидатів наук. Викладав курси опір матеріалів , надтверді алмазні матеріали і інструментальне виробництво, методи та прилади для наукових досліджень та інші.

Автор більш 900 друкованих наукових праць, в т.ч.  16 монографій, 170 авторських свідоцтв і патентів. Має звання почесного професора, доктора наук ряда вітчизняних та зарубіжних університетів.

В 1974 році одержав Державну премію УРСР в галузі науки і техніки у складі творчого колективу за розробку нового антифрикційного матеріалу для роботи у високому вакуумі та наднизьких температурах. Матеріал був застосований у шасі Луноходу.

В 1982 році одержав Державну премію СРСР в галузі науки і техніки за комплексне застосування нових інструментів і технологій у виробництві Московського ЗиЛ. А в 1995 році Державну премію України в галузі науки і техніки за творчу участь у створенні нових інструментів з надтвердих матеріалів та їх ефективне застосування для заточування складних за формою сталевих бурякорізальних ножів на багатьох підприємствах цукрової промисловості України, Молдови і Росії.

Напрям наукових досліджень: прикладні фізико-математичні розробки, новітні технології та автоматизовані системи управління, інформаційна безпека.

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій: автоматизація досліджень в системах обробки матеріалів.