Навчально-науковий відділ

__________________

Основними напрямками діяльності відділу є:

 • підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації та професійно-орієнтованої спрямованості (магістрів, викладачів, кандидатів та докторів наук, керівників підрозділів, підприємств і організацій, високо кваліфікованих менеджерів за професійним  спрямуванням, тощо);
 • проведення фундаментальних наукових, науково-практичних досліджень,  розробка та впровадження сучасних наукоємних технологій;розробка рекомендацій, концепцій, організаційних процедур  та методів , щодо підвищення системи якості підготовки фахівців  вищої  наукової кваліфікації та професійно-орієнтованої спрямованості;
 • співробітництво з галузевими організаціями,   підприємствами,   науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами та організаціями різних форм власності, в тому числі, іноземними для виконання статутних завдань Інституту;
 • створення науково-методичних експериментальних полігонів (розподілених за напрямами та галуззю освіти) впровадження  сучасних інформаційних технологій в освітній процес;
 • розробка та впровадження сучасних освітніх програм  та науково-прикладного забезпечення навчального процесу та процесів системи управління ВНЗ згідно міжнародних вимог та стандартів;
 • розробка рекомендацій по вдосконаленню методів взаємодії між структурами університету, а також реалізація  цих методів у рамках наукової діяльності підрозділів університету.

 

Інформаційних технологій

______________________________

 Основними напрямками діяльності відділу є:

 • розробка рекомендацій, щодо формування інформаційної інфраструктури  університету;
 • розробка та впровадження  загальних вимог, стандартів ВНЗ, щодо структури інформаційно-комунікаційних систем та мереж (локальних та глобальних), а також інформаційних ресурсів підрозділів університету;
 • розробка та впровадження стандартизованих інформаційно-довідкових систем університету на основі розподілених баз даних і знань  (навчально-методична база, освітні процеси в університеті, наука, кадри, економіка, послуги тощо) з урахуванням політики інформаційної безпеки Університету;
 • розробка і впровадження електронних бібліотек сучасного типу, що забезпечують відкритий доступ до інформаційних ресурсів університету та їх інтеграція з навчально-інформаційними ресурсами інших навчальних закладів країни та зарубіжжя;
 • розробка рекомендацій, концепцій, організаційних процедур  та методів , що сформовані з метою реалізації планового стандартизованого процесу інформатизації науково-освітньої системи, науково-технічної і інноваційної діяльності університету;
 • створення науково-методичних експериментальних полігонів (розподілених за напрямами та галуззю освіти) впровадження  сучасних інформаційних технологій в освітній процес;
 • розробка та впровадження програмного та програмно-прикладного забезпечення навчального процесу та процесів системи управління ВНЗ;
 • розробка рекомендацій по вдосконаленню методів взаємодії між структурами університету, а також у реалізації цих методів у рамках наукової діяльності підрозділів університету.

 

Навчально-методичний відділ

______________________________

 Основними напрямками діяльності відділу є:

 • підвищення якості підготовки фахівців англійською мовою;
 • активізація доуніверситетської профорієнтаційної діяльності в університеті щодо англомовної освіти;
 • укріплення принципу єдиноначальності в навчальних структурних підрозділах, інститутах, деканатах, кафедрах;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес;
 • розробка та впровадження сучасних освітніх програм та науково-прикладного забезпечення навчального процесу та процесів системи управління ВНЗ згідно міжнародних вимог та стандартів.