НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

”НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

В Інституті новітніх технологій (ІНТ) в листопаді проводиться науково-технічна конференція «НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 


Інформаційні технології

Штучний інтелект

Комп’ютерні мережі

Математичні методи розрахунків фізичних явищ

Фізика та інженерні науки

Нанотехнології

Сучасні технології будівництва

Системи керування

Матеріалознавство

Хімічні технології

Екологія

Схемотехніка

Суспільні науки

Економіка

Соціологія

Психологія

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у роботі конференції до оргкомітету конференції подається:

  • заявка на участь у конференції;
  • акт експертизи;
  • електронна версія матеріалів з рисунками і окремо рисунків (*.jpg);
  • роздруковані матеріали обсягом 1 повна сторінка формату А5.
  • Офіційні мови конференції: українська, англійська.
  • Тривалість доповіді на секційному засіданні - до 10 хвилин.

На конференцію подаються лише матеріали, що містять результати наукових досліджень студента. Матеріали оглядового характеру, короткі інформаційні повідомлення, результати наукової роботи керівника, яка виконувалася без участі студентів на конференцію не приймаються.

Всі матеріали надаються до Оргкомітету конференції безпосередньо авторами доповідей (корпус №1, ауд. 336, 330).

Тематика матеріалів, представлених на конференцію повинна співпадати з тематикою наукових досліджень студента.

Структура доповіді, що представляється на конференцію

1. Вступ.

У вступі наводяться:

- стан ділянки досліджень на момент виконання роботи;

- актуальність та обґрунтування доцільності проведення даного дослідження;

- новизна;

2. Основний текст доповіді.

Основний текст містить:

- постановку проблеми, що розглядається;

- розв’язання проблеми та методика досліджень

- отримані результати

При підготовці доповіді рекомендується уникати специфічних , маловідомих термінів. У разі використання останніх, обов’язково потрібно дати роз’яснення щодо їх змісту.

3. Заключна частина.

Ця частина доповіді містить основні висновки, які, у тому числі, відображають нові відомості, отримані авторами, та рекомендації щодо їх практичного використання

Структура тез доповіді, що представляється на конференцію

- актуальність;

- новизна;

- постановка задачі, що розглядається;

- методика досліджень;

- основні результати;

- використання;

- висновки;

- література (обов’язково).

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ,

ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Для публікації у збірнику матеріалів конференції подається:

! заявка на участь у конференції;

! акт експертизи;

! електронна версія матеріалів з рисунками і окремо рисунків (*.jpg);

! роздруковані матеріали обсягом 1 повна сторінка формату А5.

Формат аркуша: А5 (148х210 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. Матеріали набираються у такому порядку:

Заголовок·УДК (Times New Roman Cyr, font 11) – вирівнювання по лівому краю.

Відомості про авторів – ініціали, прізвище, (Times New Roman Cyr, font 11, bold) – вирівнювання по правому краю.

Назва матеріалів (Times New Roman Cyr, font 11, bold) – вирівнювання по лівому краю, відступ зверху – 6 пт, знизу – 6 пт, усі символи прописні, без переносу слів.

Текстова частина (Times New Roman Cyr, font 9), відступ першого рядка абзацу 0,53 см – вирівнювання по ширині, без переносу слів.

Заголовки таблиць (Times New Roman Cyr, font 10, bold) – вирівнювання по центру, нумерація (Times New Roman Cyr, font 10, bold) – вирівнювання по правому краю

Формули (вбудований у MS Word for Windows редактор формул) із стилями:

Text (Текст)Times New Roman Cyr; Function (Функція)Times New Roman Cyr; italic; Variable (Змінна)Times New Roman Cyr; italic; L.C.Greek (Мал. грецькі) та U.C.Greek (Пр. грецьке) – Symbol; Symbol (Символ) – Symbol; Matrix/Vector (Матриця-вектор)Times New Roman Cyr, bold; Number (Число)Times New Roman Cyr.

Встановлюються такі розміри:

Full (Звичайний) – 9 pt; Subscript/Superscript (великий індекс) – 5 pt; Subscript/Superscript (Малий індекс) – 3 pt;

Symbol (Великий символ) – 12 pt; Sub-symbol (Малий символ) – 9 pt.

Список літератури обов’язково.

Використана література (Відповідно до ГОСТ 7.1–84 та ДСТУ 3582–97)

Список літератури (Times New Roman Cyr, font 11, bold) – вирівнювання по центру, відступ зверху – 6 пт, знизу – 0 пт.;

Прізвища й ініціали авторів джерела (Times New Roman Cyr, font 9, italic);

Назва роботи (Times New Roman Cyr, font 11, відступ знизу – 6 пт між окремими джерелами у списку літератури) – вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку.

Форма подачі матеріалів: Автори мають надати 1 екземпляр роздрукованих матеріалів (зразок додається) та електронну версію.

Робочі мови: українська, англійська.

Матеріали тез оформлюються в текстовому редакторі MS Word for Windows.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище


Ім’я


По-батькові


Група


Факультет


Інститут


Поштова адреса


E-mail


Телефон


Науковий керівник

Прізвище та ініціали


Посада


Назва секції


Назва доповіді


Телефон для довідок: 406-75-39, 406-70-52