Zabarniy

Забарний Георгій Миколайович

______________________________

Доктор технічних наук, завідувач відділом відновлюваних органічних енергоносіїв Інституту відновлюваної енергетики НАНУ, заступник завідувача кафедрою відновлюваних джерел енергії НТУУ «КПІ»

Автор 82 друкованих праць, в тому числі 27 монографій.

Основні напрямки наукової діяльності:

Розробка теоретичних основ теорії тепломасопереноса в гетерогенних середовищах; створення методик розрахунку технологічних показників енергетичних установок, що використовують відновлювані джерела енергії; дослідження хіміко – біологічних та тепломасообмінних процесів з метою створення нових типів біоенергетичних установок; економічне дослідження перспективності використання відновлюваних джерел енергії; економічне дослідження впливу на оточуюче середовище систем енергопостачання, що використовують відновлювані джерела енергії.

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій: Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії.

Завантажити Навчальна програма 1,2 сем.