Чумак Анатолій Андрійович

______________________________

 

Доктор медичних наук, професор.
Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу ДУ «Науковий центр радіаційної медицини».

 

 

 

Основні напрямки наукової діяльності:

 

  1. Персистуючі інфекції як біологічний чинник екологічного впливу.
  2. Молекулярно-біологічні характеристики імуноглобулінових рецепторів та білків репарації у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію.
  3. Ендоканнабіноїди як біологічні регулятори.
  4. Процеси ліпопероксидації та функціональної активності системи антиоксидантного захисту за умов несприятливого екологічного впливу.

Назва спецкурсу в Інституті новітніх технологій:

Популяційне здоров’я населення як показник екологічної безпеки довкілля

Завантажити Навчальна програма 1,2 сем.